Polityka korekt

Polityka korekt portalu GameBy.pl opiera się na zasadzie ciągłego doskonalenia i dbałości o wysoką jakość publikowanych treści. Zależy nam na tym, aby nasi czytelnicy otrzymywali informacje rzetelne i wiarygodne, dlatego też podejmujemy wszelkie niezbędne kroki w celu eliminacji błędów oraz nieścisłości.

Procedura usuwania błędów na portalu GameBy.pl jest klarowna i efektywna. Jeśli czytelnicy przesyłają nam informacje o wykrytych błędach lub nieścisłościach, nasz zespół dokonuje szybkiej weryfikacji zgłoszenia. Jeśli błąd zostanie potwierdzony, przystępujemy do jego poprawy.

W przypadku, gdy błąd dotyczy artykułu opublikowanego na stronie, podejmujemy działania mające na celu wprowadzenie stosownych zmian. Może to obejmować edycję tekstu i naniesienie poprawek bezpośrednio w treści artykułu. Jeśli błąd jest istotny, informujemy czytelników o dokonanych zmianach, by zachować przejrzystość i uczciwość wobec naszej społeczności.

Jeśli błąd wymaga natychmiastowej korekty, a artykuł stanowi poważne źródło nieprawdziwych informacji, możemy również zdecydować się na wycofanie publikacji. W takim przypadku informujemy czytelników o decyzji podjętej przez naszą redakcję oraz tłumaczymy przyczyny podjęcia takiego kroku.

Nasza polityka korekt opiera się na zaufaniu do naszej społeczności oraz dążeniu do zapewnienia najwyższej jakości treści. Jesteśmy świadomi, że błędy mogą się zdarzyć, dlatego cenimy informacje zwrotne od naszych czytelników. Współpraca z naszą społecznością w procesie eliminacji błędów pozwala nam stale doskonalić jakość naszych publikacji i budować zaufanie naszych czytelników.

Warto podkreślić, że nasza polityka korekt jest transparentna i otwarta na wszelkie sugestie oraz uwagi od naszej społeczności.